Світлана Федьків

Лікар-рентгенолог, доктор медичних наук
Пріоритетний напрямок роботи - кардіоваскулярна радіологія: застосування та удосконалення МСКТ і МРТ методів та інших сучасних серцево-судинних досліджень для вирішення широкого спектру планових та ургентних кардіологічних та клініко-діагностичних завдань.

Член асоціацій

- Член Асоціації радіологів України (АРУ), а також
- European Society of Radiology (ESR),
- European Society of Cardiac Radiology (ESCR),
- European Atherosclerosis Society (EAS).

Освіта

В 2004 році – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук та в 2010 році – доктора медичних наук по темі: «Променева діагностика коронарного атеросклерозу та ускладнень ішемічної хвороби серця з використанням методу мультиспіральної комп’ютерної томографії» за спеціальністю „Променева діагностика та променева терапія”.

Професійна діяльність

  • У 2004-2018 роки – завідувач відділення ядерної медицини та променевої діагностики в ДУ ННЦ «Інститут кардіології ім. академіка М.Д.Стражеска» НАМН України.
  • У 2014-2018 роки професор кафедри променевої діагностики НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України.
  • У 2018-2023 роки завідувач відділ променевої діагностики в ДУ «Національному інституті серцево-судинної хірургії ім. М.Амосова» НАМН України.

Участь у медичних конференціях та конгресах

Щорічно приймає участь у Національних радіологічних та кардіологічних, кардіохірургічних конгресах та іншіх форумах і семінарах, а також конгресах European Society of Radiology та European Society of Cardiovascular Radiology, з представленням друкованих праць підготовлених по МСКТ та МРТ-кардіо візуалізації.

Наукова робота

Щорічно готує до друку клініко-діагностичні та наукові статі по кардіо-МРТ, МСКТ-коронарографічним та ангіографічним дослідженням, в тому числі у виданнях реєстру SCOPUS, вітчизняних та Європейських фахових виданнях. За 2002-2023 роки опублікувала більше ніж 120 – друкованих робіт; з них: статті, тезисні роботи, деклараційні патенти на винахід, інформаційні листи, методичні рекомендації та інформаційно-методичний посібник.

З 2018 по 2023 роки з провідними фахівцями Асоціацій кардіологів та серцево-судинних хірургів України було підготовлено 16 рекомендації «По мультимодальній візуалізації серцево-судинних захворювань за Європейськими стандартами ЕхоКГ, МСКТ та МРТ діагностики», які представлено на сайті «Інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України».

Є головним модератором секцій по серцево-судинній візуалізації та на профільних кардіо-радіологічних заходах на Всеукраїнських конгресах та конференціях, під час яких регулярно виступає з науковими доповідями. Також проводить майстер класи по МСКТ- та МРТ- кардіоваскулярним дослідженням та стандартам діагностики серцево-судинних захворювань

Щорічно є опонентом дисертаційних (кандидатських та докторських) робіт у спеціалізованій вченій раді ДФ 26.613.11 за науковою спеціальністю 14.01.23 – Променева діагностика та променева терапія, а також на здобуття наукового ступеня доктора філософії в разових спеціалізованих радах при

Національному університеті охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика МОЗ України з галузі знань 22 – Охорона здоров’я за спеціальністю 224 – Технології медичної діагностики та лікування (наукова спеціальність 14.01.23 – Променева діагностика та променева терапія).