Діагностика захворювань молочної залози: як вчасно виявити рак?

Оncological Center TomoClinic>Наші новини та статті>Діагностика захворювань молочної залози: як вчасно виявити рак?

Не дивлячись на наявність всіх необхідних методів лікування, в Україні рак молочної залози прийнято вважати невиліковним.

Головна і практично єдина причина цього – пізня Виявлення, більшість онкологічних новоутворень діагностується вже на останніх стадіях, коли захворювання вже завдало організму незворотні пошкодження.

Багато жінок ігнорують рекомендації про регулярні оглядах, навіть коли спостерігають у себе тривожні симптоми. Існують рекомендації про порядок діагностичних досліджень молочної залози, слідуючи яким кожна жінка зможе бути спокійна за своє здоров’я і здоров’я своїх близьких. Крім інших захворювань, навіть своєчасно діагностований рак молочної залози піддається успішному лікуванню, після якого жінка може вести повноцінне життя.

Рекомендації розроблено згідно з Наказами МОЗ України № 676 від 31.12.2004 р., № 554 від 17.09.2007 р.

ПАЦІЄНТИ З ВІДСУТНІМИ КЛІНІЧНИМИ СИМПТОМАМИ

Клінічна/ діагностична проблема

Метод променевої діагностики

Рекомендації

Коментарі

Скринінг у жінок < 40 років

Рентгенівська мамографія (РМГ)

Не показано

Не існує об`єктивних доказів щодо доцільності мамографічного скринінгу у жінок <40 років за відсутності підвищеного ризику захворювання на рак грудної залози (РГЗ). Рекоменовано щомісячне самообстеження МЗ жінками >20 років та клінічне обстеження МЗ лікарем загального профілю 1 раз на рік. У разі виявлення при пальпації об`ємного новоутворення в грудній залозі у жінок, молодших за 35 років, на першому етапі променевого обстеження показано УЗД.
Скринінг у жінок, старших за 40 років

РМГ

Показано

Мамографічний скринінг у жінок вікового періоду 40− 50 років показаний у групі підвищеного ризику захворювання на РГЗ із періодичністю 1 раз на рік. За інших обставин достатнім є обстеження 1 раз на 2 роки. Щорічна рентгенівська мамографія показана жінкам, старшим за 50 років

УЗД

Показано в особливих випадках

УЗД − корисне доповнення до рентгенівської мамографії у жінок із високою щільністю грудної залози та наявністю імплантів. У разі виявлення патології під час мамологічного скринінгу подальше обстеження здійснюється за принципом «потрійного» тесту, що включає: • клінічне обстеження молочних залоз;

• білатеральну мамографію;

• за наявності об`ємних утворень – УЗ-керовану тонкоголкову аспіраційну біопсію та цитологічне досліження

(* маніпуляція проводиться підготовленим лікарем УЗД). Показаннями до УЗД також є: • додаткова інтерпретація мамографічних даних щодо визначення структури об`ємних утворень;

• контрольне обстеження після пункційної біопсії та хірургічних втручань на молочній залозі.

Скринінг при сімей- ному анамнезі раку грудної залози

Мамографія

Показано в особливих випадках

За наявності сімейного анамнезу раку грудної залози скринінгу підлягають пацієнтки, що отримали фахову генетичну консультацію. Вважається, що скринінгові РМГ-обстеження жінок <50 років доцільні, коли ризик розвитку раку грудної залози вдвічі перевищує середні значення.

УЗД

Показано в особливих випадках

УЗД − корисне доповнення до рентгенівської мамографії у жінок із високою щільністю грудної залози та наявністю імплантів.
Скринінг у жінок, старших за 50 років, після пластичної операції зі збільшення грудної залози

Мамографія

Показано в особливих випадках

За наявності сімейного анамнезу раку грудної залози скринінгу підлягають пацієнтки, що отримали фахову генетичну консультацію. Вважається, що скринінгові РМГ-обстеження жінок <50 років доцільні, коли ризик розвитку раку грудної залози вдвічі перевищує середні значення.

УЗД

Показано в особливих випадках

УЗД − корисне доповнення до рентгенівської мамографії у жінок із високою щільністю грудної залози та наявністю імплантів.
Жінки <50 років із гормонозамісною терапією (ГЗТ) або в яких передбачається ГЗТ

РМГ

Показано в особливих випадках

ГЗТ сприяє підвищенню щільності тканини грудної залози і виникненню в ній доброякісних змін. Немає підстав для проведення традиційної мамографії перед початком ГЗТ

УЗД

Показано в особливих випадках

Показанням до проведення УЗД при ГЗТ є моніторинг стану грудних залоз у жінок, які приймають гормональні препарати (гестагени, КОК, ГЗТ).

ПАЦІЄНТИ З НАЯВНІСТЮ КЛІНІЧНОЇ СИМПТОМАТИКИ

Клінічна підозра на рак грудної залози

РМГ/УЗД

Показано

Клінічне обстеження повинно передувати будь-якому радіологічному дослідженню. Мамографія та УЗД призначаються в контексті «потрійної» оцінки (РМГ, УЗД і ТАПБ). Мамографія більш доречна для жінок >35 років. Для жінок <35 років УЗД є методом вибору

МРТ

Показано в особливих випадках

МРТ призначається тільки з метою уточнення діагностичної інформації після «потрійної» оцінки (наприклад, якщо існує невідповідність між зображенням і патологією).
Пластична операція зі збільшення грудної залози: клінічна підозра на рак

РМГ/УЗД

Показано

Після пластичних операцій зі збільшення грудної залози мамографія показана за наявності клінічної підозри на РГЗ. УЗД − корисне доповнення до рентгенівської мамографії у жінок із високою щільністю грудної залози та наявністю імплантів.
Циклічна масталгія

РМГ/УЗД

Не показано

Променеве обстеження жінок із болем у грудних залозах за відсутності інших клінічних ознак не показано.
Оцінка цілісності силіконових імплантів грудних залоз

УЗД/МРТ

Показано

УЗД − простий і доступний метод дослідження. Відсутність УЗ- ознак порушення цілісності імпланта з високою ймовірністю свідчить про його інтактність. За наявності відповідних УЗ-ознак і клінічних симптомів у жінок з імплантами, що встановлені більш ніж 10 років тому, ймовірність розриву складає 94%. В окремих випадках МРТ може бути обґрунтовано при- значена з метою доповнення або уточнення даних УЗД.
Підозра на хворобу Педжета

РМГ

Показано

У разі підозри на хворобу Педжета РМГ виявляє зміни у 50% обстежених. Це корисно для визначення можливості спрямованої біопсії. Підтвердження поширеності процесу до аксілярної ділянки впливає на вибір тактики хірургічного лікування
Запальні процеси в грудній залозі

РМГ

Показано в особливих випадках

РМГ призначається для діагностики або виключення зло- якісного процесу в клінічно сумнівних випадках.

УЗД

Показано

При запальних процесах у грудній залозі УЗД є основним методом діагностики, диференціальної діагностики, динамічного моніторингу та візуального супроводу біопсії та дренувань.
Рак грудної залози: Спостереження, контроль

РГ/УЗД/КТ

дерна медицина

Показано

Вибір методу оцінки ефективності лікування РГЗ здійснюється за принципом оптимального співвідношення «доступність/інформативність» і визначається його способом, можливими ускладненнями та закономірностями прогресування/регресу захворювання. РГ, УЗД, МРТ грудної за- лози забезпечують контроль за станом залишкової тканини залози. У разі виникнення підозри на продовження хвороби виправданий принцип «потрійної» оцінки. В окремих випадках призначається мамосцинтиграфія.

ПЕТ

Показано в особливих випадках

ПЕТ показана для ранньої діагностики рецидиву та уточнення поширеності патологічного процесу, що впливає на вибір тактики лікування.
По матеріалам “Національне керівництво для лікарів, які направляють пацієнтів на радіологічні дослідження”.