Можливості та технології сучасної променевої терапії

Оncological Center TomoClinic>Наші новини та статті>Можливості та технології сучасної променевої терапії

Променева терапія (радіотерапія) – метод лікування пухлинних і ряду непухлинних захворювань за допомогою іонізуючого випромінювання (ІВ). Спеціальні апарати генерують ІВ і направляють на потрібну мета, в слідстві чого припиняється процес ділення клітин.

Загибель пухлини відбувається за рахунок спеціальної методики опромінення, коли промені підводяться до пухлини з різних сторін і в результаті цього в пухлини накопичується максимальна доза.

Лікування за допомогою променевої терапії є одним з трьох провідних методів лікування онкологічних захворювань. Нарівні з хірургічним та лікарським методом лікування, променева терапія при деяких захворюваннях дозволяє домогтися повного лікування з мінімальною травматичністю і наслідками для оточуючих пухлина органів і тканин, а також організму в цілому.

В даний час променева терапія застосовується більш ніж в 75% випадках лікування онкозахворювань. Як і хіміотерапія, лікування з використанням ІС може застосовуватися як незалежний метод лікування, так і супроводжуватися хірургічним втручанням.

лучевая терапия

Також існує так звана паліативна променева терапія. Головним завданням такого виду терапії є гальмування росту пухлини і скорочення її обсягу. Це дає можливість не тільки продовжити життя пацієнта і поліпшити якість життя, але і в ряді випадків зменшивши пухлина вдається перейти до радикального лікування, збільшуючи дози випромінювання або застосовуючи інші методи протипухлинного впливу, – хірургічний або хіміотерапію.

Доза ІВ визначається індивідуально для кожного випадку і залежить від таких факторів як тип раку, розташування пухлини і її чутливість по відношенню до радіації. Тому, для досягнення найбільш високої ефективності лікування приймати рішення повинен не один лікар, а консиліум фахівців з різних областей, як правило, це лікар-хіміотерапевт, хірург-онколог і онколог-радіолог, медичний фізик, а також лікуючий лікар. Також дуже важливо виходячи з поставлених завдань вибрати правильний тип лікування – технологію або почерговість використання сучасних технологій для усунення онкозахворювань. Саме такий підхід до лікування значно підвищує результативність, мінімізує ймовірність виникнення небажаних труднощів і наслідків.

Основні системи променевої терапії:

Лінійний прискорювач (Linear accelerator)

Elekta

Перший час застосування лінійних прискорювачів в лікуванні онкологічних захворювань було складним і часто з мало прогнозованими результатами. Лінійні прискорювачі сучасного зразка забезпечують вплив іонізуючого випромінювання тільки на пухлину, не зачіпаючи критичних органів і тканин. Вони візуалізують об’ємне зображення, що дозволяє лікарям бачити пухлина, неушкоджені здорові органи і тканини, що оточують пухлину, а також їх рух між і під час проведення облученія.
Перший апарат був винайдений в 1950 році.
Діапазон опромінення сучасних лінійних прискорювачів: 40 × 40cм, 0,5 × 0,5cм
Перший час застосування лінійних прискорювачів в лікуванні онкологічних захворювань було складним і часто з мало прогнозованими результатами. При виявленні пухлини місце локалізації позначалося досить умовно, так як тоді не існувало технологій детальної візуалізації людського організму, і в подальшому вплив радіотерапії вироблялося відповідно до розробленого плану лікування. Але тіло людини знаходиться в постійній динаміці, а також, найчастіше, хворі на рак швидко втрачають вагу, і відбувається зміщення спочатку позначеного положення і внутрішніх органів і самої пухлини. Перепланування лікування і переконфігурація апарату проводилися при явних зміни маси тіла, але навіть невидимі зовні зміни приводили до помилкового опромінення здорових органів і навколишніх тканин.
Через слабкий контролю дозування, що не достатніх знань, на той час, впливу радіації на тканини і органи людини, після променевої терапії часто виникали несподівані наслідки, міг відмовити той чи інший здоровий орган. При раку молочної залози могло зазнати опромінення серце, що в подальшому призводило до серйозних ускладнень, опромінюючи пухлина в мозку людина могла втратити зір. Через руйнування тканин хірургічне втручання або хірургічне видалення новоутворень після променевої терапії було малоймовірно.
У сучасних лінійних прискорювачах при проведенні променевої терапії в щоденній практиці використовуються 3D-об’ємні зображення, які з високою роздільною здатністю дозволяють бачити не тільки тверді, але і м’якотканні освіти.
Дана розробка вирішила дві основні проблеми сучасної променевої терапії: рух внутрішніх органів під час сеансу і помилки при розміщенні пацієнта. Об’ємне зображення дозволяє лікарям візуалізувати пухлину, неушкоджені здорові органи і тканини, що оточують пухлину, а також їх рух між і під час проведення опромінення.
Мінімальної шкоди для оточуючих тканин і висока точність попадання в ціль. Лінійні прискорювачі сучасного зразка забезпечують вплив іонізуючого випромінювання тільки на пухлину, не зачіпаючи критичних органів і тканин.

мультипелюстковий коліматор

мультилепесткой коллиматор

Висока точність і відмінні клінічні результати досягаються завдяки інтегрованим модулях з загальним ізоцентром, а також повністю інтегрованого мультілепестковому Коліматори (пристрій для отримання паралельних пучків променів).

В результаті пацієнтові і лікарям гарантована висока точність підведення дози, клінічна достовірність і можливість збільшити дозу, підведену до пухлини, зменшуючи навантаження на навколишні здорові тканини.

Гамма-ніж (Gamma Knife)

Гамма-нож

Главным отличием радиохирургии от радиотерапии является кардинальность действия, это четко нацеленное действие – весь курс лечения опухоли мозга проводится в течение 1-6 сеансов. При этом достигается высокая точность облучения, практически не затрагивающая окружающие здоровые ткани. Радиотерапия же имеет более мягкое и постепенное действие.

Диапазон облучения: до 3 см

Изобретен в 1968 году, в Швеции. Известен как гамма-нож Лекселла, в честь своего изобретателя.

Постоянно совершенствуясь, Гамма-Нож уже долгое время используется для устранения и лечения многих видов доброкачественных и злокачественных опухолей головного мозга без скальпеля и крови.

лечение гамма-ножом

Незважаючи на назву, тут немає леза або ножа, винахідник дав йому таку назву, тому що вважав, що радіохірургія має такий якісний і точний ефект в цільовій зоні, що ці результати можуть розглядатися як «хірургічні». Таким чином, відсутня розріз або кровотеча, а ризик ускладнень мінімізований.

лечение с применением гамма-ножа

Завдяки використанню тривимірності, автоматизованому планування і високого ступеня іммобілізації (нерухомості) пацієнта, лікування може звести до мінімуму вплив радіаційного випромінювання на навколишні здорові тканини мозку.

Кібер-ніж (Cyber Knife)

Кибер-нож

Кібер-Ніж, на відміну від Гамма-ножа, набагато універсальний і призначений не тільки для радіохірургії головного мозку. Кібер-Ножем можна лікувати рак, усувати пухлини і метастази по всьому тілу і навіть в тих частинах тіла, які рухаються разом з диханням пацієнта.
Діапазон опромінення: не ефективний з пухлинами великого розміру
Розроблено в 1992 році професором нейрохірургії та радіаційної онкології. Перше практичне застосування було здійснено в 1994 році.
Це хірургічна система виробництва американської компанії Accuray. Перша і єдина в світі роботизована хірургічна система, призначена для лікування пухлин в будь-якому місці організму з субміліметрової точністю.

кибер-нож, режимы

Кібер-Ніж оперує одним чітко сфокусованим пучком Ɣ-квантів високої енергії, встановлений на роботизованою руці (з одного джерела лінійного прискорювача). Мегавольтної рентгенівське випромінювання Кібер-Ножа в чотири рази потужніша, ніж енергія від кобальту, використовувана в гамма-ніж.

Кібер-ніж являє собою сучасну неінвазивну терапію, яка є гідною альтернативою хірургічному втручанню. Він здатний доставити високі дози випромінювання безпосередньо до пухлини, дотримуючись при цьому унікальну точність і значно скорочуючи ризик променевого ураження навколишніх здорових тканин. Апарат дозволяє підвести дозу випромінювання до будь-якій точці під потрібних кутом.

Томотерапія (Tomotherapy)

Tomo HD

Це обладнання для поступового м’якого лікування, сеанси розраховуються з урахуванням часу, яке потрібно на виведення токсинів, щоб уникнути різкого наростання інтоксикації після розпаду пухлини. Найбільш адаптований апарат для роботи з великими пухлинами.
Діапазон опромінення: 40 × 160 см
Томотерапія після схвалення FDA (агенство Міністерства охорони здоров’я США з санітарного нагляду) застосовується з 2002 року.
Розробники об’єднали систему опромінення з функціями КТ-сканера. Конструкція забезпечує постійне та ефективне проведення тривимірного КT-сканування для забезпечення точності позиціювання пацієнта під час кожної фракції опромінення.
Апарат був розроблений спеціально для реалізації технологій променевої терапії з модуляцією інтенсивності та постійного візуального контролю розмірів і положення пухлини в процесі лікування.
У ситуаціях, коли інші апарати променевої терапії безсилі, TomoTherapy® HD досягає поставленої мети з мінімальним рівнем опромінення здорових органів і тканин пацієнта.
Апарат томотерапіі комбінує в собі метод комп’ютерної томографії – зрізу КТ – з променевою терапією модульованої інтенсивності (IMRT). Визначаються контури пухлини і навколишні її здорові тканини, для того щоб встановити дозу опромінення.

Після отримання даних зрізу КТ, TomoTherapy® HD використовує багатопелюстковий коллиматор, контрольований комп’ютером, для регулювання інтенсивності і форми радіаційного променя. Пелюстки коллиматора розкриваються і закриваються направляючи промінь строго відповідно до форми пухлини. Можливість обертання променя на 360 градусів, забезпечує максимальну точність опромінення і захист прилеглих здорових тканин.

Фокусуючи іонізуюче випромінювання навколо всієї пухлини, обробка відбувається при кожному обертанні по зрізах пухлини. При цьому здорові тканини оточують пухлину залишаються недоторканими, піддаючись лише невеликій дозі опромінення.

Система візуального контролю IGRT відповідає за точність позиціонування пацієнта і точність підведення опромінення завдяки щоденній візуалізації. Отримання тривимірних зображень є невід’ємною частиною процесу лікування в томотерапіі. Тобто, система сконструйована так, що неможливо уникнути проведення тривимірної візуалізації пухлини і подальшого позиціонування пацієнта по рентгенівському зображенню перед кожною фракцією.

Порівняння систем променевої терапії

таблица (лучевая терапия)