Стандарти діагностики для «жіночих» видів раку — яєчників та матки

Оncological Center TomoClinic>Наші новини та статті>Стандарти діагностики для «жіночих» видів раку — яєчників та матки

У цьому матеріалі надана інформація про стандарти діагностики, які повинні застосовуватися в медичних установах для виявлення або уточнення онкологічного діагнозу у жінок.

Діагностиці раку молочної залози буде виділена окрема стаття, так як цей вид раку, хоч і вкрай рідко, але все ж зустрічається і у чоловіків.

Онкологічні захворювання матки і яєчників щорічно забирають життя багатьох жінок. Сучасні досягнення медицини дають можливість успішно боротися і перемагати рак, але, на жаль, досить часто через недостатню поінформованість про дану проблему захворювання виявляється вже на останніх стадіях, коли новоутворення проникає в прилеглі тканини і органи, що дуже ускладнює лікування і прогнози на одужання.

 

 

Згідно зі статистикою, рак матки посідає 3-є місце серед онкологічних захворювань жіночих органів, і за останні 10 років захворюваність на цей вид раку збільшилася в 2 рази. І ця проблема актуальна не тільки для жінок старшого віку, як прийнято вважати, він зустрічається і у зовсім молодих дівчат. Правильна і точна діагностика — запорука ефективного лікування.

ЯЄЧНИКИ

Клінічна / діагностична проблема

Метод променевої діагностики

Рекомендації

Коментарі

Диференціальна діагностика, стадіюванняУЗДПоказаноКомплексне трансабдомінальне / трансвагінальне УЗД забезпечує візуалізацію новоутворення, дозволяє оцінити його структуру та характер місцевого поширення.
МРТСпеціалізоване дослідженняМРТ має більшу за УЗД точність диференціальної діагностики злоякісних пухлин, проте в ряді випадків морфологічна верифікація відбувається інтраопераційно. МРТ також призначається замість КТ вагітним та хворим із непереносимістю йодовмістного контрасту
КТСпеціалізоване дослідженняКТ органів грудної клітки, черевної порожнини та порожнини таза є методом вибору для стадіювання пухлинного процесу. В окремих випадках обстеження може призначатись для уточнення поширеності пухлинного процесу після лапаратомії.
ПЕТСпеціалізоване дослідженняУточнення стадії захворювання, що впливає на вибір тактики лікування.
МоніторингКТ/МРТПоказана в особливих випадкахОсновним методом оцінки ефективності лікування раку яєчників є динамічний контроль рівня СA-125. КТ або МРТ призначаються для оцінки регресії/прогресування захворювання як під час, так і після закінчення терапії. Відсутність КТ/МР-ознак рецидивів пухлин не виключає їх наявності, особливо у хворих із підвищеним рівнем пухлинного маркера СА-125. МРТ має переваги перед КТ при плануванні хірургічних втручань
ПЕТПоказана в особливих випадкахПризначається для ранньої діагностики рецидивів у разі розбіжності результатів КТ/МРТ і клініко-лабораторних даних.
МАТКА: ШИЙКА

Клінічна / діагностична проблема

Метод променевої діагностики

Рекомендації

Коментарі

Диференціальна діагностика, стадіювання, моніторингМРТ/КТПоказаніПризначаються як для оцінки стадії локального поширення пухлини (Т), так і з метою візуалізації віддалених метастазів (парааортальні лімфатичні вузли, печінка). Важлива оцінка стану сечовивідних шляхів (обтурація/компресія). МРТ перевершує КТ за точністю діагностики, диференціальної діагностики та визначення місцевого поширення раку шийки матки (РШМ) або його локального рецидиву. У разі неможливості проведення МРТ стадіювання РШМ за критерієм Т можливе за допомогою комплексного (КТ + ТРУЗД) дослідження. Для верифікації метастазів пухлини до лімфатичних вузлів у ряді випадків призначається КТ-керована пункційна біопсія.
РГ/КТ ОГКПоказаніПризначається для візуалізації метастазів у легені. У разі сумнівних результатів рентгенографії та наявності поширених пухлин (Т3-4) доцільна низькодозова КТ.
ПЕТПоказана в особливих випадкахПризначається для візуалізації рецидиву РШМ та уточнення стадії захворювання, що впливає на вибір тактики лікування.
МАТКА: ТІЛО

Клінічна / діагностична проблема

Метод променевої діагностики

Рекомендації

Коментарі

Диференціальна діагностика, стадіювання, моніторингМРТПоказанаПризначається для диференціальної діагностики раку ендометрія, визначення стадії його локального поширення (Т), візуалізації віддалених метастазів (парааортальні лімфатичні вузли, печінка) та діагностики локального рецидиву. Важлива оцінка стану сечовивідних шляхів (обтурація/компресія).
РГ/КТ ОГКПоказаніПризначається для візуалізації метастазів у легені. У разі сумнівних результатів рентгенографії та наявності поширених пухлин (Т3-4) доцільна низькодозова КТ.
ПЕТПоказана в особливих випадкахВізуалізація рецидиву ендометріального раку та уточнення стадії захворювання, що впливає на вибір тактики лікування.

За матеріалами «Національне керівництво для лікарів, які направляють пацієнтів на радіологічні дослідження».