Томотерапія – новий крок в променевій терапії раку молочної залози

Оncological Center TomoClinic>Наші новини та статті>Томотерапія – новий крок в променевій терапії раку молочної залози

За матеріалами статті з «Евразийского онкологического журнала», 2016, том 4, No 3

Автори: Одарченко С.П., Серьогіна Н.М., Рижкова Ю.В., Гуменюк Є.В., Гуменюк Н.Б. 

«Український Центр Томотерапії», Кіровоград, Україна  

У статті описаний сучасний метод променевої терапії в лікуванні раку молочної залози. Це найбільш малотравматичний ефективний метод лікування онкологічних захворювань, який успішно справляється з пухлинами будь-яких видів різної локалізації.

У період 2015-2016 рр. в Центрі проліковано 245 пацієнтів, з них на Elekta Synergy – 48 осіб і на системі TomoTherapy – 197 осіб. 30 пацієнтів (12,2%) – пацієнти з раком молочної залози, з яких 8 (26,6%) проліковані на Elekta Synergy і 22 (73,3%) – на системі TomoTherapy. Розподіл за стадіями процесу істотно не відрізнявся.

Було проаналізовано 30 планів, які використовувалися для лікування пацієнтів з локалізацією молочної залози.

Аналіз показав, що променева терапія, яка проводиться на системі TomoTherapy, має переваги за рахунок мінімальної травмуючої дії на навколишні тканини і органи, що мінімізує постпроменеві реакції і суттєво впливає на зменшення ускладнень.

tomo-therapy-banner3.jpg

Променева терапія знаходиться в постійному розвитку і є основним найбільш ефективним методом консервативного лікування цілого ряду онкологічних захворювань. Сьогодні променева терапія – наукова дисципліна, яка ґрунтується на фундаментальному фізико-технічному забезпеченні, радіобіологічному обгрунтуванні і досягненнях експериментальної і клінічної онкології, для реалізації яких використовуються лінійні прискорювачі електронів. Вони стали основними апаратами, які використовуються в усіх країнах світу для лікування онкологічних пацієнтів і які сьогодні практично витіснили гамма-терапевтичні апарати з джерелами кобальту-60.

Необхідність використання променевої терапії в лікуванні раку молочної залози, яка знижує частоту місцевих рецидивів і підвищує загальну виживаність, не викликає сумнівів і підтверджена в більшості клінічних дослідженнях. Променеве лікування проводиться як після органозберігаючих операцій, так і після радикальних мастектомій.

Основна мета променевої терапії сьогодні – досягнення рівномірного розподілу дози по опромінюваному об’єкту (IMRT), що є «золотим стандартом» променевої терапії.

Впровадження в медичну практику високотехнологічної апаратури для променевої терапії підвищує вимоги до радіаційного захисту пацієнта і до її якості. Перша вимога реалізується за рахунок максимально можливого зниження дози в нормальних тканинах і органах, які оточують мішень. Друге – за рахунок можливості реалізувати на лінійних прискорювачах високотехнологічні методи променевої терапії, такі як 3D, IMRT, IGRT, VMAT, 4D, SRT / SRS, SBRT.

Томотерапія (TomoTherapy) – це інноваційний, унікальний метод променевої терапії, оптимально поєднує в собі переваги радіотерапії з можливістю модулювання інтенсивності (IMRT) і радіотерапії, корректируемой по зображеннях (IGRT).

Система томотерапії – це принципово новий засіб доставки променевої терапії, з появою якого в світі почалася нова ера в лікуванні складних онкологічних захворювань. Понад 400 онкологічних клінік світу на всіх континентах оснащені обладнанням фірми Accuray – системою TomoTherapy®. Уже сьогодні сучасне і високотехнологічне лікування доступне і в центральній Україні, а саме в Кіровограді в «Українському Центрі Томотерапії».