Пн-Пт: 08:00-21:30 Сб: 08:00-20:00 info@tomocenter.com.ua
Пн-Пт: 08:00-21:30 Сб: 08:00-20:00 info@tomocenter.com.ua

Злоякісні новоутворення голови та шиї. Як повинна проводитись діагностика?

Оncological Center TomoClinic>Наші новини та статті>Злоякісні новоутворення голови та шиї. Як повинна проводитись діагностика?

Кожен пацієнт сам відповідає за своє здоров’я і повинен володіти всією необхідною інформацією щодо призначеної йому діагностики та лікування.

Точний діагноз — запорука ефективного лікування, тому метою наведеного нище керівництва з радіологічної діагностики злоякісних новоутворень є підвищення ефективності променевої діагностики в країні за рахунок скорочення необґрунтованих призначень радіологічних досліджень та наближення вітчизняної радіології до європейської.

У діагностиці онкологічних захворювань сучасні променеві методи дослідження відіграють провідну роль. Завдання І етапу, що реалізується на І−ІІ рівнях надання медичної допомоги без залучення онкологів, обмежується здобуттям переконливої інформації про наявність відповідної патології або інформації, що не дозволяє обгрунтовано її виключити.

РОТОВА ПОРОЖНИНА І ГЛОТКА

Клінічна/ діагностична проблема

Метод променевої діагностики

Коментарі

Об`ємне утворення, що доступне для пальпації

УЗД/РГ

Вибір способу первинної візуалізації новоутворення грунтується на локалізації та клінічних проявах захворювання. У разі виникнення підозри на наявність пухлин травного тракту методом вибору є ендоскопія (у поєднанні з біопсією більш доцільно виконувати у спеціалізованому лікувальному/діагностичному закладі).

Клініко-лабораторні дані дозволяють висловити припущення щодо онкозахворювання, однак пухлину не виявлено під час клінічного обстеження

УЗД/Рентгено- діагностика

Вибір способу первинної візуалізації новоутворення грунтується на клінічних проявах захворювання. У разі виник- нення підозри на наявність пухлин травного тракту методом вибору є ендоскопія (у поєднанні з біопсією більш доцільно виконувати у спеціалізованому лікувальному/діагностичному закладі).

Інцидентальне об`ємне утворення

Подальше обстеження здійснюється в спеціалізованому лікувальному/ діагностичному закладі.

Спрямування пацієнта до ІІ діагностичного етапу відбувається за умов:

• позитивних висновків щодо візуалізації пухлини;

• візуалізації утворень, що потребують диференціальної діагностики;

• розбіжності висновків радіологічних досліджень із клініко-лабораторними данними. Спроби подальшого поглибленого обстеження пацієнта без залучення онколога у діагностичному підрозділі, що не має достатнього технічного забезпечення і досвіду (ліцензії) роботи в цій галузі, є порушенням чинного законодавства. Такі дії призводять до невиправданих економічних витрат і відтерміновують початок лікування онкохворих. На ІІ діагностичному етапі проводяться диференціальна діагностика, морфологічна верифікація, стадіювання та контроль ефективності лікування онкологічних захворювань. Тактика обстеження хворого визначається спільно онкологами, променевими діагностами та радіологами (ядерна медицина) за наступними принципами:

• здобуття найбільшого обсягу інформації протягом одного дослідження;

• призначення тільки тих обстежень, що безпосередньо впливають на тактику лікування/моніторинг перебігу за- хворювання;

• максимальне скорочення кількості діагностичних процедур та терміну обстеження хворого. Протоколи окремих діагностичних установ можуть відрізнятись через відмінності матеріально-технічного та кадрового забезпечення. Проте, попри об`єктивні обмеження доступу широких верств хворих до високовартісних новітніх радіологічних технологій, необхідно вжити усіх можливих заходів задля виконання високоінформативних досліджень, які безпосередньо визначають тактику лікування. Першочергово це стосується ОФЕКТ (однофотонна емісійна комп’ютерна томографія) при нейроендокринних пухлинах, ПЕТ – при раку грудної залози, легенів, меланоми, лімфоми тощо. Відсутність обмежень у променевому навантаженні при радіологічному обстеженні пацієнтів даної категорії не спростовує принципу уникнення зайвого опромінення, особливо на етапі диференціальної діагностики новоутворень.

РОТОВА ПОРОЖНИНА І ГЛОТКА (ГОЛОВА/ШИЯ)

Диференціальна діагностика, стадіювання

УЗД

Візуалізація поверхнево локалізованих новоутворень та метастатично уражених лімфатичних вузлів. Для верифікації діагнозу проводиться УЗ-керована пункційна біопсія.

МРТ/КТ* голови/шиї

Точне визначення поширеності (у т.ч. інтракраніальної) новоутворення, його структури, анатомо-топографічних співвідношень. Візуалізація глибоких метастатично уражених лімфатичних вузлів, метастазів у головний мозок.

*Якщо на цьому етапі виконується КТ, доцільно протягом цього ж дослідження обстежити торакальну й абдомінальну зони.

Рентгенографія органів грудної клітки

Діагностика метастазів у легені при Т1-2.

КТ органів грудної клітки

Діагностика метастазів у легені при Т3-4.

КТ/МРТ органів черевної порожнини

Уточнююча діагностика метастазів у печінку, надниркові залози, лімфатичні вузли.

Ядерна медицина

Діагностика метастазів у скелет за наявності клінічних показань.

ПЕТ

Уточнення стадії, що впливає на вибір тактики лікування хворого (остеосцинтиграфія).

Моніторинг

РГ/УЗД/КТ/МРТ

Вибір методу оцінки ефективності лікування здійснюється за принципом оптимального співвідношення «доступність/інформативність» і визначається його способом, можливими ускладненнями та закономірностями прогресування/регресу патологічного процесу

ПЕТ

Рання діагностика рецидиву. Уточнення поширеності патологічного процесу, що впливає на вибір тактики лікування хворого

ЩИТОПОДІБНА ЗАЛОЗА

Диференціальна діагностика, стадіювання, моніторинг

УЗД*

Візуалізація новоутворення та метастатично уражених реґіонарних лімфатичних вузлів. УЗ-керована пункційна біопсія.

Подальше обстеження, лікування та спостереження пацієнта здійснюється в спеціалізованих установах/відділеннях під контролем фахівців з ядерної медицини та онкології.

Ядерна медицина

За наявності диференційованого раку після тиреоїдектомії − візуалізація залишкової тканини щитоподібної залози та пухлини; візуалізація реґіонарних та віддалених метастазів. Оцінка ефективності лікування.

КТ/МРТ

Оцінка анатомо-топографічних співвідношень поширених пухлин. Візуалізація реґіонарних та віддалених метастазів медулярного раку. Оцінка ефективності лікування.

За матеріалами «Національне керівництво для лікарів, які направляютьпацієнтів на радіологічні дослідження».