Пн-Пт: 08:00-21:30 Сб: 08:00-20:00 info@tomocenter.com.ua

Результати лікування

Рак язика (3 стадія)

Пацієнт: чоловік, 60 років

Діагноз: рак кореня язика III стадії, вірус папіломи людини

Чоловік вважав себе хворим з кінця 2018 року, коли відмітив появу дискомфорту при ковтанні їжі. За медичною допомогою не звертався, але через 3 місяці звернув увагу на утворення кореня язика.

Чоловік відвідав ЛОР-лікаря за місцем проживання. Біопсія новоутворення показала, що це плоскоклітинний неороговіваючий рак III стадії з виразкуванням. Після біопсії пацієнт пройшов додаткове обстеження: мультизрізове КТ голови, шиї та грудної клітини з внутрішньовенним контрастуванням. Діагностика підтвердила ознаки захворювання задньої поверхні кореня язика та виявила лімфаденопатію шийних лімфовузлів верхньої яремної групи.

Пацієнт поїхав до Києва, де був проконсультований онкологом в одній зі столичних клінік. Там йому порадили сеанси поліхіміотерапії та оперативне втручання, а це означало, що орган буде втрачено. Від операції пацієнт категорично відмовився.

В Інтернеті дізнався про органозберігаючу терапію раку в TomoClinic та звернувся до нас. Після консультації та дообстеження чоловікові порадили лікування згідно міжнародних протоколів, а саме курс дистанційної променевої терапії на задню поверхню кореня язика та лімфатичні вузли за 35 сеансів на фоні радіомодифікації цисплатином.

Результат: променева терапія дозволяє отримати успіх в лікуванні не одразу, а згодом, тож через 3 місяці при проходженні повторної планової перевірки (МРТ) у пацієнта відзначається позитивна динаміка, пухлина зменшується у розмірах. Комфорт та якість життя для чоловіка залишилися на гідному рівні: він може вільно споживати їжу, розмовляти, дихати. А головне — орган було врятовано, операції уникнули.

Пухлина стовбуру головного мозку

Пациент: ребенок, 4.5 года.

Мать больного ребенка обратилась к невропатологу в связи с общемозговой симптоматикой. Специалист предположил наличие образования в головном мозге. Маленький пациент был проконсультирован нейрохирургом в Институте им. Ромоданово, где у него обнаружили неверифицированным глиальных опухоль ствола головного мозга. К сожалению невозможно провести оперативное вмешательство и даже биопсию опухоли.

Мальчик поступил в TomoClinic в тяжелом состоянии, основной диагноз был отягощен неврологическим статусом. По международному протоколу лечения химиотерапия ни была показана. Поэтому мальчик прошел курс дистанционной лучевой терапии на опухоль головного мозга (РВД 1,8 Грей, СВД 54 Грей) за 30 сеансов без дополнительной седации. Лечение перенес удовлетворительно.

Довольно быстро на фоне лечения уменьшился объем опухоли, улучшилось общее состояние пациента. По результатам контрольного обследования (МРТ) отмечена положительная динамика: наблюдается значительный регресс опухоли и улучшения клинической ситуации в целом.

Рак яєчників. Рецидив

Пациентка с  раком яичников  2 стадии, рецидив болезни.

Болеет с 2013 года. В сентябре 2013 года в онкологических диспансере по месту жительства была проведена опреция – надвлагалищная ампутация матки с правыми придатками, резекция сальника. Патолого-гистологической заключение – гранулезоклитинна опухоль яичника с метастазами в эндометрий. Прошла курсы адъювантной полихимиотерапиы.

В 2015 году произошел рецидив болезни. Были пройдены курсы неоадъювантной полихимиотерапиы. В связи с прогрессирования процесса, в ноября 2015 года была проведена операция лапаротомия, взятая биопсия опухоли. Патолого-гистологической заключение – низкодифференцированная гранулезоклитинна опухоль. Опять проводился курс адъювантной полихимиотерапиы. Обследование КТ органов грудной клетки, органов брюшной полости в декабре показало признаки поражения правого яичника (размером 101х65х83мм).

В TomoClinic пациентка обратилась в декабре 2015 года. Было проведено курс дистанционной лучевой терапии на область рецидива опухоли на аппарате ТомоНD (IMRT методика), после чего обследование показало полный регресс опухоли.

Рак прямої кишки

Пацієнт: чоловік, 52 роки.

У вересні 2016 року обстежений в онкодиспансері за місцем проживання, де був встановлений діагноз Рак прямої кишки 4 стадії, з метастазами в печінку.

Звернувся в TomoClinic, де був дообстежений. Проведено МРТ печінки, біопсія пункції передбачуваних метастаз в печінку, отримано негативний результат. Метастази в печінку були виключені, діагноз уточнено – Рак нижньоампулярного відділу прямої кишки 1 стадії.

Пройшов курс променевої терапії на пухлину прямої кишки і регіонарні лімфовузли та застосування радіомодифікації препаратом Фторафур.

При контрольному обстеженні СКТ ОЧП, ОМТ, МРТ малого таза відзначається повний регрес пухлини.

Пухлина спинного мозку в шийному відділі хребта

Дівчинка 1998 року народження, (Кіровоградська обл.)

Час лікування: 19.01-26.02.16 р.

Анамнез: Хворіє з 2015 року, обстежена за місцем проживання, виконали МРТ головного мозку і всіх відділів спинного мозку. Виявлено новоутворення в шийному відділі хребта. Прооперована в інституті нейрохірургії (Київ). Отримано верифікацію діагнозу. На післяопераційну променеву терапію не була спрямована.

Через кілька місяців погіршився стан – посилився неврологічний дефіцит. Оперуючим нейрохірургом за даними МРТ був виставлений рецидив захворювання. Самостійно мама пацієнтки звернулася в TomoClinic, була консультовала радіологом. Запропоновано променева терапія на лінійному прискорювачі Elekta Synergy.

Лікування переносила задовільно, періодично турбували головні болі і болі в шийному відділі хребта, були судомніпосмикування рук і ніг, більше зліва. На момент виписки зберігався грубий лівосторонній парез і млявий парез правої ноги, функцію тазових органів контролює. Самостійно стоїть кілька хвилин, потім падає через слабкість в лівій половині тулуба. Пересувається на сидячій колясці, ходить зі сторонньою допомогою, протягом доби більше лежить. Неодноразово проводилася реабілітація в центрах м Києва.

На контрольних МРТ динаміка позитивна – пухлина перероджується в кісту.

Метастази в головний мозок

Пацієнтка лікувалася у гінеколога за місцем проживання з 2014 року, коли помітила ущільнення в лівій молочній залозі.

Після обстеження в 2015 році був виявлений рак IV стадії, з метастазами в печінку та кістки скелета. Пройшла 6 курсів паліативної хіміотерапії раку з хорошою позитивною динамікою, регресом метастаз в печінку, останній курс в грудні 2015 року, далі отримувала гормонотерапію.

Відчула різке погіршення самопочуття на початку серпня 2016 року. З’явилася нудота, блювота. За місцем проживання було зроблено СКТ головного мозку, де були виявлені метастази в головний мозок.

Для проведення курсу променевої терапії пацієнтка звернулася в TomoClinic, де було прийнято рішення провести МРТ головного мозку, яке виявило додаткові осередки метастаз в головному мозку, всього 6.

Проведено курс томотерапії на весь головний мозок. Через місяць після опромінення діагностичні обстеження показали хороший клінічний ефект, практично повний регрес метастаз в головний мозок.

Лімфогранулематоз

Дівчинка 2000 року народження (Кропивницький)

Час лікування: 12.05-26.05.16 р.

Анамнез: гостро захворіла, збільшилися лімфатичні вузли біля грудини. Обстежена, виконана СКТ органів грудної порожнини і шиї, взята біопсія з лімфовузла, діагноз верифікований, консультувала дитячим гематологом в Національному інституті раку. Отримала 4 курси поліхіміотерапії за схемою BEACOP, спрямована з обласної дитячої лікарні в Кропивницький для проходження курсу променевої терапії — томотерапіі. Лікування перенесла задовільно.

На контрольному СКТ — стабілізація процесу.

Рак носоглотки

Діагноз пацієнтки: рак носоглотки II стадії

Час лікування: 08.08.2016 – 31.08.2016 р.

Анамнез: хворіє з 2013 року. Гістологічно — плоскоклітинний незроговілий рак. За місцем проживання отримала повний лікувальний курс хіміо- променевої терапії на первинний осередок і регіонарні лімфовузли. В подальшому регулярно спостерігалася.

З 19.08.2015 року виявлено рецидив хвороби, підтверджений гістологічно. Було отримано 5 курсів паліативної хіміотерапії з негативною динамікою (за результатами КТ від 12.07.16 р). Направлена ​​в наш Центр для повторної променевої терапії на область рецидиву пухлини.

Після курсу лікування контрольне обстеження показало повний регрес пухлини.