Рак легенів: як правильно діагностувати цей агресивний вид раку?

Оncological Center TomoClinic>Наші новини та статті>Рак легенів: як правильно діагностувати цей агресивний вид раку?

Серед всіх форм онкологічних захворювань за смертністю рак легенів посідає перше місце. Згідно статистики, летальний результат очікує більшу половіну хворих. Від раку легенів частіше страждають чоловіки. Це пов`язують з курінням, складними умовами праці та неналежним ставленням до свого здоров`я. В найбільшій небезпеці знаходиться вікова група від 40 до 60 років.

Рак легенів є досить агресивний вид онкологічних захворювань. Майже в кожному випадку зазнають ураження лімфатичні вузли.

Клінічна / діагностична проблема

Метод променевої діагностики

Рекомендації

Коментарі

Диференціальна діагностика, стадіювання

Рентгенографія органів грудної клітки

(РГ ОГК)

Показана

РГ ОГК – метод первинної візуалізації раку легенів. У спеціалізованих лікувальних закладах під контролем рентгеноскопії виконується трансторакальна пункційна біопсія пухлини та/або лімфатичних вузлів.

КТ

Показана

Основний метод диференціальної діагностики та стадіювання раку легенів. Протягом одного дослідження обстежуються торакальна та абдомінальна зони. Точність трансторакальної пункційної біопсії під контролем КТ вища від такої під контролем рентгеноскопії.

Ядерна медицина

Спеціалізоване дослідження

Метод вибору в диференціальній діагностиці та стадіюванні нейроендокринних пухлин та візуалізації метастазів раку легенів у скелет.

ПЕТ

Спеціалізоване дослідження

ФДГ-ПЕТ точніша за МРТ і КТ у стадіюванні недрібноклі- тинного раку легенів та має вищу прогностичну цінність негативного результату візуалізації

МРТ

Показана в особливих випадках

Оцінка місцевого поширення пухлини, особливо при раку верхівки легені. Уточнення анатомо-топографічних співвідношень пухлини; діагностика метастазів у головний мозок та візуалізація регіонарних і віддалених метастазів у хворих із непереносимістю препаратів йоду (рентгенконтрастні засоби) у разі неможливості проведення ПЕТ.

УЗД

Спеціалізоване дослідження

Може виконуватись для деталізації патологічних утворень у печінці із подальшою УЗ-керованою пункційною біопсією.

Моніторинг

КТ

Показана

Оцінка ефективності лікування, діагностика ускладнень.

Ядерна медицина

Показана в особливих випадках

Оцінка ефективності лікування нейроендокринних пухлин, рання діагностика рецидиву/прогресування захворювання.

ПEТ

Показана

Рання діагностика рецидиву/прогресування захворювання, якщо це вплине на вибір тактики лікування.

За матеріалами «Національне керівництво для лікарів, які направляють пацієнтів на радіологічні дослідження».